اساتید و کادر علمی دانشگاه شیراز

لیست اساتید و کادر علمی دانشگاه شیراز – گروه های برق، کامپیوتر، مخابرات

گروه های مذکور بیشترین ارتباط را با دانشکده آموزشهای الکترونیکی شیراز دارند و اساتید راهنما و مشاور نیز میتواند با هماهنگی دانشکده از بین این اساتید انتخاب شود.

به دلیل سیاست های مخابرات ممکن است این لیست کمی دیر بارگذاری شود و دلیل آن کند بودن پروتکل https در ایران است. کمی صبر کنید…

[spreadsheet 0Avq7hnLWUga7dENxUVhaOGdNQk9aMU5KTEdzR2luMFE 830 640]

لطفا اگر اسامی برخی از اساتید عنوان نشده است اعلام کنید تا به لیست اضافه شود.

تمامی حقوق محفوظ است .